Đăng ký từ các trường trung học không thuộc Thái lan
Close

Đăng ký từ các trường trung học không thuộc Thái lan

Các học viên quốc tế


Đăng ký từ các trường trung học không thuộc Thái lan

Các ứng viên được chấp nhận sẽ nhận được thư mời sau khi đóng phí đặt chỗ US$1000. Ứng viên phải trình thư mời này tại Lãnh sự quán tại nước của mình để xin Thị thực Du học với thời gian cư trú 90 ngày. Thị thực du lịch sẽ không được chấp nhận. Khi vào Thái mà không đúng Thị thực sẽ cần phải ra khỏi biên giới và vào lại.

Loading...
Loading...