Các học viên quốc tế
Close

Các học viên quốc tế

Các học viên quốc tế


ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ

 1. Ứng viên đáp ứng một trong những tiêu chuẩn dưới đây được phép đăng ký: 
 • Có bằng tú tài hoặc tốt nghiệp lớp 12;
 • Các chứng chỉ I.G.C.S.E./G.C.S.E./ G.C.E. ‘O’ với kết quả ít nhất 5 môn không dưới C;
 • Có chứng chỉ và bằng G.E.D;
 • Chứng nhận IB với điểm ít nhất 5 môn không thấp hơn 4;
 • Chứng nhận  “A” với kết quả của  it nhất 3 môn không thấp hơn “E”   
 • Bảng ghi nhận học tập với ít nhất 5 môn không thấp hơn 7 cho các ứng viên tốt nghiệp từ New Zealand.
 • Chứng chỉ Giáo dục và tuyên bố kết quả, được cấp bởi Australian Qualifications Framework cho các ứng viên đã tốt nghiệp từ Úc.
 • Các bằng cấp hoặc chứng chỉ tương đương khác được xác nhận bởi Bộ Giáo dục **. 
  Lưu ý: ** Các bằng hoặc chứng chỉ tương đượng bậc trung học khác phải được dịch sang tiếng Anh và được xác nhận bởi Bộ giáo dục, bộ ngoại giao hoặc Đại sứ quán hoặc trường đã tốt nghiệp xác nhận rằng sinh viên tốt nghiệp các chương trình này đủ điều kiện thể đăng ký học các chương trình học toàn thời gian trên toàn thế giới.
 1. Ứng viên không mắc các bệnh lây nhiễm hoặc tàn tật cản trở việc học tập.
 2. Ứng viên phải có khả năng chi trải các chi phí liên quan đến học tập của mình.
 3. Ứng viên phải có đạo đức tốt và cam kết với trường sẽ chăm chỉ học tập hết sức mình và chấp hành nghiêm túc các nội quy và quy định của nhà trường.
 4. Nếu thiếu một trong các điều kiện nêu trên, ứng viên sẽ bị từ chối nhập học hoặc đình chỉ học tập ngay lập tức.​
Loading...
Loading...