ทุนการศึกษาศิษย์เก่า ACC
Close

ทุนการศึกษาศิษย์เก่า ACC

ทุนการศึกษาศิษย์เก่า ACC


ACC School of Commerce เปิดตัวพร้อมเฟ้นหา “ช้างเผือก” และสร้างศักยภาพให้นักศึกษา ในการเป็นนักธุรกิจและผู้ประกอบการมืออาชีพ ด้วยทุนการศึกษาถึง 70 ทุน ตลอดระยะเวลาการศึกษาครบทั้ง 4 ปี โดยการสนับสนุนและผลักดันของศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในวงสังคม จากการบ่มเพาะของ ACC หรือโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

Web link : http://www.accsc.au.edu

 

Loading...
Loading...