11 เรื่องที่นักศึกษาใหม่เอแบคต้องรู้เกี่ยวกับวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ Induction Program
Close

11 เรื่องที่นักศึกษาใหม่เอแบคต้องรู้เกี่ยวกับวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ Induction Program

สิ่งที่ควรรู้ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ Induction Program

1. การแต่งกายควรแต่งชุดนักเรียน หรือ นักศึกษา ( ไม่บังคับแต่งชุดนักศึกษา เพราะจะมีการปฐมนิเทศใหญ่อีกครั้ง  ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1  ซึ่งทุกคนต้องแต่งชุดนักศึกษา Full Uniform อีกครั้ง)

2. โปรดพกบัตรนักศึกษาชั่วคราวมาทุกครั้งที่มาร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย หากนักศึกษาทำหายหรือยังไม่ได้รับ โปรดติดต่อภายในงานนี้ซึ่งเปิดบริการทำบัตรได้ฟรี หรือ ติดต่อฝ่ายรับสมัครนักศึกษาภายหลังวันปฐมนิเทศ

3. สำหรับนักศึกษาที่ชำระเงินค่าเล่าเรียนปูพื้นฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด ผ่านทางการโอนเงินทางธนาคาร หรือชำระที่มหาวิทยาลัยฯ โปรดเตรียมหลักฐานการชำระเงิน หรือใบเสร็จ เพื่อรับหนังสือเรียนและตารางเรียนช่วงซัมเมอร์ในวันนี้

4. สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ชำระเงินค่าค่าเล่าเรียนปูพื้นฐานฯ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อรับบัตรคิวและชำระเงินหลังจากพิธีการเสร็จสิ้นแล้ว

5. ผู้มีความประสงค์เปลี่ยนคณะโปรดเขียนจดหมายเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง เรียนถึงผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวล พร้อมชี้แจ้งรายละเอียด รหัสนักศึกษา  ชื่อคณะเดิม และระบุชื่อคณะใหม่ที่จะย้าย ให้ละเอียด พร้อมลายเซ็นผู้ปกครองรับรองการย้ายคณะดังกล่าว และยื่นเอกสารในวันปฐมนิเทศ

6. ผู้ที่ไม่ได้รับบัตรนักศึกษา หรือ ค่าใช้จ่ายส่งไปตามที่อยู่ซึ่งแจ้งได้แจ้งไว้ในใบสมัคร ปัญหาอาจเกิดที่นักศึกษาไม่ได้ส่งรูป หรือยังไม่ได้ทดสอบความรู้ตามเกณฑ์การเข้าศึกษา นักศึกษาสามารถเตรียมเอกสารมายื่นได้อีกครั้งในวันปฐมนิเทศ หรือศูนย์รับสมัครของมหาวิทยาลัย โทร 02-719-1919

7. นักศึกษาทุกคนต้องแต่งชุดนักศึกษามาเรียนทุกวัน ตลอดช่วงเวลาเรียนปูพื้นฐานที่มหาวิทยาลัย รายละเอียดการแต่งตัวจะมีการชี้แจงอีกครั้งในวันปฐมนิเทศ

8. ในงานปฐมนิเทศหลักสูตรแบบเข้ม ผู้ปกครองสามารถเข้าร่วม หรือ ไม่เข้าร่วมก็ได้แล้วแต่สะดวก  เพื่อฟังการชี้แจงรายละเอียดและระเบียบของมหาวิทยาลัย

9. หากนักศึกษาต้องการย้ายวิทยาเขตการเรียน โปรดแจ้งหลังพิธีการเสร็จสิ้นแล้ว

10. หากมีเพื่อนจะมาสมัครเรียน ให้มาสมัครภายในวันงานได้เลย  โดยแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่ามาสมัครเรียน

11. มีรถโค้ชบริการรับส่ง ไป-กลับฟรี ภายในวันงาน จากวิทยาเขตหัวหมาก - วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ตั้งแต่ 7.00-7.45 น.  (รถจอดหน้าประตูทางเข้าวิทยาเขตหัวหมาก)

สุดท้ายหากนักศึกษามีคำถามสามารถสอบถามได้กับเจ้าหน้าที่หลังพิธีการจบแล้ว หรือ สามารถสอบถามที่ www.facebook.com/assumptionuniversity 

 

 

 

 

 

Loading...
Loading...