รางวัลความสำเร็จ

น.ศ. จีนธุรกิจเอแบคชนะเลิศThailand Chinese Bridge 2009

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์์ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ภาษา จีนระดับ ประเทศ Thailand Chinese Bridge 2009 จัดโดยสถานทูตจีนร่วมกับ สกอ.

ภาควิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ


น.ศ.จีนธุรกิจเอแบคชนะเลิศ Chinese Speech Contest 2009

นักศึกษา คณะศิลปศาสตร์์ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับ ประเทศ Chinese Speech Contest 2009 จัดโดยสมาคมจงหัวแห่งประเทศไทย

ภาควิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ


น.ศ. ญี่ปุ่นธุรกิจเอแบคชนะเลิศสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นปี 2009

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ระดับประเทศครั้งที่ 36 จัดโดยสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถานทูตญี่ปุ่น

ภาควิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ


น.ศ. บริหารธุรกิจเอแบคชนะเลิศ Jaymart Nextgen Business Plan 2009


นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบแผนธุรกิจ Jaymart Nextgen Business Plan 2009

คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

น.ศ. สาขาอังกฤษธุรกิจเอแบคคว้ารางวัลสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปี 2008

นักศึกษาเอแบคคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คว้ารางวัลการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปี 2008 
2 รางวัล จาก 2 สถาบัน

นาย ชนัญญู หมวดมณี ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันในงานกล่าวสุนทรพจน์ระดับเยาวชน เชิงธุรกิจภาษาอังกฤษแห่งเอเชีย ปี 2008 จัดโดย มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ
และยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ที่ 1 ในงานประกวดกล่าว สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับ ชาติครั้งที่ 9 จัดโดย ศูนย์การศึกษา ต่อประเทศออสเตรเลีย และ ไอดีพี

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

Loading...
Loading...