เอแบคคว้าชัยชนะเลิศโต้วาทีอุดมศึกษา 175 ปี สานสัมพันธ์ไทย-อเมริกา
Close

เอแบคคว้าชัยชนะเลิศโต้วาทีอุดมศึกษา 175 ปี สานสัมพันธ์ไทย-อเมริกา

เอแบคคว้าชัยชนะเลิศโต้วาทีอุดมศึกษา 
ครบรอบ 175 ปี สานสัมพันธ์ไทย-อเมริกา
สำนักงาน คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาจัดการแข่งขันโต้วาทีระดับอุดมศึกษา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 175 ปี ระหว่างไทยกับ สหรัฐอเมริกา ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ผลการการแข่งขันครั้งนี้ปรากฏว่า นางสาวไคนเทีย ยูเทียน (Cynthia Yutian) , นางสาว อิวารยา เนล์ (Aishwarya Nair), และ กานนัดดา เศณารักษ์ (Karnnadda Senarak) ตัวแทนจากชมรมโต้วาทีเอแบคได้รับรางวัลชนะเลิศโต้วาที ภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา

นอกจากนี้ยังมีการจัดอันดับนักโต้วาที ดีเด่นทั้งหมด 10 อันดับ ซึ่งงานนี้ นางสาว ไคนเทีย ยูเทียน (Cynthia Yutian) ยังได้รับรางวัลนักโต้วาทีดีเด่น อันดับหนึ่ง (the Best Speaker of the Grand Final) นางสาวอิวารยา เนล์ (Aishwarya Nair) ได้รับ รางวัลนักโต้วาทีดีเด่นอันดับ3 และนางสาว กานนัดดา เศณารักษ์ (Karnnadda Senarak) ได้รัับรางวัลนักโต้วาทีดีเด่น อันดับ 6 ด้วย
โดย ภายในงานได้รับเกียรติจาก นางฉันทวิทย์ สุชาตานนท์รองเลขาธิการ คณะกรรมการอุดมศึกษาเป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัล พร้อมทั้งยังได้รับ เกียรติจากเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเข้าร่วม ชมการแข่งขันด้วย


ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
Debate Club, Office of Student Affairs

 

Loading...
Loading...