หลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
Close

หลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

ABAC Study Abroad

ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศ ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ( ABAC Study Abroad Center) ได้เปิดขึ้นเพื่อรวบรวมหลักสูตรความร่วมมือซึ่งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้ร่วมกับสถาบันชั้นนำในต่างประเทศมากมาย เพื่อให้ผู้ที่สนใจ สามารถเลือกเรียนในหลักสูตรที่ตนเองต้องการเรียนมากยิ่งขึ้นในต่างประเทศ โดยเปิดให้บริการดังต่อไปนี้ 

1.หลักสูตรที่เป็น Joint Degree (2+2) เป็นหลักสูตรที่จะได้ปริญญามหาวิทยาลัยต่างประเทศที่ร่วมมือ โดยเรียนที่เอแบค 2 ปี และเรียนที่มหาวิทยาลัยต่างประเทศ 2 ปี 

2. หลักสูตร Double Degree (3+1) เป็นหลักสูตรที่จะได้รับปริญญาสองทั้งที่เอแบคและมหาวิทยาลัยต่างประเทศ โดยเรียนที่เอแบค 3 ปี และเรียนที่มหาวิทยาลัยต่างประเทศ 1 ปี

3. ศูนย์ทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS  และ AU IELTS นอกจากนี้ยังให้บริการให้คำปรึกษาฟรีในการศึกษาต่อต่างประเทศให้กับนักเรียนและนักศึกษาที่สนใจเรียนต่อทุกระดับโดยได้ถูกรวบรวมทั้งทุนการศึกษา รายชื่อมหาวิทยาลัย และขั้นตอนการเตรียมตัวไปศึกษาต่อต่างประเทศ

เพิ่มเพื่อน

Loading...
Loading...